Disclaimer

Deze wettelijke kennisgeving bevat de algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de www.fundacion-canna.es website, hierna: de website, eigendom van FUNDACIÓN CANNA, hierna: de Stichting, houder van het Spaanse belastingnummer (CIF) G65598724, ingeschreven in het Spaanse Register voor Stichtingen onder nummer 768, en gevestigd in het World Trade Center, Edificio Sur, 2e planta, Muelle de Barcelona, Barcelona (let op: dit is niet het laboratorium dus verzend geen testmonsters naar dit adres. Alle monsters die naar dit adres worden verzonden, worden vernietigd); e-mail: info@fundacion-canna.es

Door het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk en volledig akkoord met deze algemene voorwaarden in de versie die is gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een aantal specifieke diensten op de website. In dat geval wordt het gebruik van dergelijke diensten beschouwd als aanvaarding van de toepasselijke bijzondere voorwaarden.

Intellectueel en industrieel eigendom van de inhoud van de website.

Ontwerp en logo's

De structuur van de website, het ontwerp en de broncode, evenals de logo's en handelsmerken die het bevat, zijn eigendom van FUNDACIÓN CANNA en worden beschermd door de regelgeving voor intellectueel en industrieel eigendom. Deze elementen mogen niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, gecommuniceerd in het openbaar of in algemene termen op enige andere manier, met behulp van een proces of ander middel, worden geëxploiteerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNDACIÓN CANNA.

Inhoud

Alle inhoud op de website is eigendom van FUNDACIÓN CANNA of van derden en is onderhevig aan de bijbehorende licentie. Deze elementen mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, in het openbaar gecommuniceerd of in algemene termen op enige andere manier worden geëxploiteerd, met behulp van een proces of andere middel, zonder een uitdrukkelijke erkenning van dit recht.

FUNDACIÓN CANNA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de mening van haar medewerkers of schrijvers.

Gemeenschappelijke bepalingen

FUNDACIÓN CANNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van de website door derden, en kan alle beschikbare civiele of strafrechtelijke maatregelen nemen indien de gebruiker deze rechten schendt. Het gebruik van de website, of een van de onderdelen van de website, voor onwettige doeleinden is absoluut verboden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

FUNDACIÓN CANNA is de entiteit die verantwoordelijk is voor het gegevensbestand dat wordt gegenereerd met de persoonlijke gegevens die door gebruikers van haar website worden verstrekt. In overeenstemming met de Spaanse wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens,voldoet De Stichting aan alle verplichtingen met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling hiervan. Voor deze doeleinden zal De Stichting de benodigde maatregelen nemen om te voorkomen dat gegevens worden gewijzigd, verloren gaan of worden onderworpen aan ongeoorloofde toegang of verwerking. De geautomatiseerde verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens heeft als doel het beheren, leveren, uitbreiden en verbeteren van de diensten die aan gebruikers worden aangeboden, evenals het beheer van de informatie die wordt verstrekt in de registratieaanvragen. Gebruikers kunnen hun rechten tot inzage, correctie, verwijdering of beroep op elk moment uitoefenen door te schrijven naar FUNDACIÓN CANNA.

Wijzigingen

Om de functies op deze website te verbeteren, behoudt FUNDACIÓN CANNA zich het recht voor om het uiterlijk, de configuratie, de technische specificaties of de diensten op de website eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of tijdelijk op te schorten. Tevens behoudt FUNDACIÓN CANNA het recht om deze gebruiksvoorwaarden en andere speciale voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

FUNDACIÓN CANNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, formeel of numeriek, die op de website kunnen voorkomen, of voor de juistheid van de informatie die de website bevat.

Hyperlinks

Hyperlinks op de website van FUNDACIÓN CANNA kunnen naar websites van derden leiden. FUNDACIÓN CANNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op deze websites worden gevonden of aangeboden. De genoemde hyperlinks zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceren in geen enkel geval enige vorm van een relatie tussen De Stichting en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van de genoemde inhoud of de websites waarop deze worden gevonden.

Cookiebeleid

Een cookie is een gegevensbestand dat de server van deze website naar de computer/smartphone/tablet van de websitebezoeker verzendt om informatie over het browsen vanaf het genoemde apparaat op te slaan en te herstellen. FUNDACIÓN CANNA gebruikt verschillende soorten cookies (technisch, analytisch en sociaal) uitsluitend om de browse-ervaring van de gebruiker op de website te verbeteren, niet voor advertenties of andere soortgelijke doeleinden. De Stichting gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen. Alle cookies, behalve één die wordt gebruikt door het statistische systeem van Google Analytics, zijn tijdelijk en verdwijnen wanneer de sessie wordt beëindigd.

De Stichting gebruikt op deze website de cookies die beschreven worden in de onderstaande tabel:

  • Technische cookies die vereist of gewenst zijn om bepaalde diensten te kunnen leveren. Als deze cookies zijn uitgeschakeld, kun je mogelijk de inhoud van de website niet correct ontvangen.
  • Analytische cookies, om het gedrag van gebruikers als geheel te monitoren en statistisch te analyseren. Als deze cookies zijn uitgeschakeld, blijft de website werkzaam, behoudens de informatie die door deze cookies wordt verzameld over het gebruik van onze website en de inhoud ervan, waardoor we onze diensten kunnen verbeteren.
  • Cookies van externe sociale media, die worden gebruikt zodat bezoekers kunnen communiceren met de inhoud van verschillende sociale platforms (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.) en die uitsluitend worden gegenereerd voor de gebruikers van de genoemde sociale media. De voorwaarden voor het gebruik van deze cookies en de verzamelde informatie worden bepaald door het privacybeleid van het betreffende sociale platform.