Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt de voorwaarden waaronder FUNDACIÓN CANNA (ingeschreven onder belastingnummer: G65598724) de informatie die door gebruikers wordt verstrekt bij het gebruik van haar website gebruikt en beschermt. FUNDACIÓN CANNA zet zich in voor de gegevensbeveiliging van de gebruikers. Wanneer je wordt gevraagd om velden in te vullen met persoonlijke gegevens waarmee je geïdentificeerd kunt worden, garandeert FUNDACIÓN CANNA dat deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit document. Aangezien dit privacybeleid echter in de loop van de tijd kan veranderen of worden bijgewerkt, raden we u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met mogelijke wijzigingen.

Rechten van gebruikers

We informeren je dat je het recht op toegang, rectificatie, beperking van behandeling, beroep en overdraagbaarheid kunt uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Spaanse wet 3/2018 van 5 december, voor de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD 3/2018) en volgens de aanbevelingen en instructies van de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), door het versturen van een e-mail naar info@fundacion-canna.es, of een brief samen met een fotokopie van je identiteitsbewijs naar het volgende adres: EDIF. WORLD TRADE CENTER, EDIF. SUR, 2e VERDIEPING (MUELLE DE BARCELONA) - (Barcelona).

Verzamelde informatie

Deze website kan persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld: naam, contactgegevens, zoals je emailadres en demografische gegevens. Indien nodig kan specifieke informatie ook vereist zijn om een bestelling te verwerken, diensten te leveren of voor facturatiedoeleinden.

Gebruik van de verzamelde informatie

Deze website gebruikt de informatie om optimale diensten te verlenen, met name om een register van gebruikers of bestellingen bij te houden indien van toepassing, en om de producten en diensten te verbeteren. Er kunnen via deze website periodieke e-mails worden verzonden met speciale aanbiedingen, nieuwe producten en andere adverterende informatie die relevant voor je kan zijn of waarvan je mogelijk gebruik kunt maken. Deze e-mails worden verzonden naar het door jou verstrekte adres en kunnen op elk moment worden geannuleerd.

FUNDACIÓN CANNA zet zich volledig in voor de bescherming van je gegevens. We gebruiken de meest geavanceerde systemen en deze worden voortdurend bijgewerkt om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Cookies

Een cookie is een bestand dat wordt verzonden om toestemming te vragen om informatie op je computer op te slaan. Na acceptatie wordt de cookie aangemaakt. De cookie bewaart informatie over het webverkeer en vergemakkelijkt zo ook toekomstige bezoeken aan een website. Cookies stellen websites ook in staat om je individueel te herkennen zodat we je de beste op maat gemaakte diensten kunnen aanbieden.

De website van FUNDACIÓN CANNA gebruikt cookies om de bezochte pagina's en de bezoekfrequentie te identificeren. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor statistische analyse en daarna wordt de informatie definitief verwijderd. Cookies kunnen op elk moment van je computer worden verwijderd.

Cookies helpen websites echter om betere diensten te verlenen. Ze geven geen toegang tot jou of je computergegevens, tenzij je dit wenst en deze informatie rechtstreeks verstrekt, wanneer je een website bezoekt. Je kunt het gebruik van cookies accepteren of weigeren. De meeste browsers accepteren cookies echter automatisch omdat ze een betere gebruikerservaring bieden. Je kunt ook de configuratie van je computer wijzigen om cookies te weigeren. Als je cookies weigert, kun je mogelijk bepaalde diensten niet gebruiken.

Links naar derden en sociale netwerken

Deze website kan links bevatten naar andere sites die interessant kunnen zijn voor jou. Zodra je op deze links klikt en deze website verlaat, heeft FUNDACIÓN CANNA geen controle meer over de site waarnaar je wordt doorverwezen en is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, de privacy of de bescherming van je gegevens op die sites van derden. Deze sites zijn onderhevig aan hun eigen privacybeleid, dus het is raadzaam om deze te raadplegen om te bevestigen dat je ermee instemt.

Controle over je persoonlijke gegevens

Je kunt de verzameling of het gebruik van persoonlijke informatie die aan de website van FUNDACIÓN CANNA is verstrekt op elk moment beperken. Elke keer dat je een formulier invult, zoals het registratieformulier voor gebruikers, kun je kiezen of je wel of geen informatie per e-mail wenst te ontvangen. Als je ervoor hebt gekozen om de nieuwsbrief of advertenties van FUNDACIÓN CANNA te ontvangen, kun je deze op elk moment weer annuleren.

FUNDACIÓN CANNA zal persoonlijke informatie die wordt verzameld niet verkopen, toewijzen of verspreiden zonder je toestemming, tenzij hierom wordt verzocht door een rechter met een gerechtelijk bevel. FUNDACIÓN CANNA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Verwerking van klantgegevens

FUNDACIÓN CANNA verwerkt de informatie die je verstrekt om een gevraagde dienst te verlenen en voor factureringsdoeleinden.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of gedurende het aantal wettelijk bepaalde retentiejaren. De gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Je hebt het recht om bevestiging te krijgen of FUNDACIÓN CANNA je persoonlijke gegevens correct verwerkt, je kunt onjuiste gegevens wijzigen en verzoeken om deze te verwijderen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

Wettelijke waarschuwing

Het eigendom van deze website (hierna de Website genoemd) is in handen van: FUNDACIÓN CANNA, ingeschreven onder NIF: G65598724, gevestigd te: EDIF. WORLD TRADE CENTER, EDIF. SUR, 2e VERDIEPING (MUELLE DE BARCELONA), Barcelona, Spanje.

FUNDACIÓN CANNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het onjuiste, ongepaste of illegale gebruik van informatie op deze website.

Binnen de wettelijke bepalingen aanvaardt FUNDACIÓN CANNA geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar internetpagina's.

De inhoud en informatie zijn niet bindend voor FUNDACIÓN CANNA en vormen ook geen meningen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien deze dienst slechts voor informatieve doeleinden wordt aangeboden. De website kan links (koppelingen) bevatten naar andere pagina's van derden waarover wij geen controle hebben. Daarom kan FUNDACIÓN CANNA geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen. De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van FUNDACIÓN CANNA of haar licentieverstrekkers. Voor elke vorm van verzending, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie, dien je de uitdrukkelijke toestemming te hebben van FUNDACIÓN CANNA. Om toegang te krijgen tot enkele van de diensten die FUNDACIÓN CANNA via de website aanbiedt, is het nodig om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, informeren we je dat, door het invullen van deze formulieren, je persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van FUNDACIÓN CANNA om onze diensten te kunnen leveren en aanbieden en om je te informeren over de verbeteringen van de website. We informeren je ook dat je kosteloos recht hebt op toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, beroep en verwijdering van je persoonsgegevens, door contact op te nemen via e-mail aan info@fundacion-canna.es of via het postadres. WORLD TRADE CENTER, EDIF. SUR, 2e VERDIEPING (MUELLE DE BARCELONA), Barcelona, Spanje.