Kwantificering van de concentratie THC, CBD, CBG, THCA, CBDA, CBGA, THC Totaal, CBD Totaal en CBG Totaal in HPLC

De cannabinoïden die door de plant worden geproduceerd, komen in een zure vorm voor. Bij toepassing van warmte of UV-licht verliezen deze cannabinoïden één molecuul CO2 en veranderen ze in een neutrale vorm. Dit proces wordt decarboxylering genoemd. Dus als een cannabismonster wordt gerookt of verdampt, wordt een groot deel van de cannabinoïden gedecarboxyleerd door het effect van de hitte en veranderen in hun neutrale vorm. Als echter hetzelfde monster wordt ingenomen op een manier waarbij geen warmte wordt toegepast, behouden de zure cannabinoïden hun oorspronkelijke staat.

De hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) gebruikt in geen enkele analysefase warmte, waardoor de monsters niet worden gedecarboxyleerd. Daarom kunnen er bij het meten van het cannabinoïde gehalte van een plantaardig materiaal of extract met een HPLC-test drie verschillende concentratieresultaten worden aangeboden:

  • % van Δ9- THC, CBD en CBG
  • % van THCA, CBDA en CBGA
  • % van THC Totaal, CBD Totaal en CBG Totaal

THC Totaal, CBD Totaal en CBG Totaal zijn de maximale hoeveelheden die uit deze cannabinoïden kunnen worden gehaald als het monster voldoende (of volledig) gedecarboxileerd is.

Het THC Totaal percentage is de som van het Δ9-THC percentage, plus het THCA percentage, vermenigvuldigd met een conversiefactor. Gezien deze factor een getal lager dan 1 is, is het niet vreemd dat het percentage THC Total lager is dan de som van Δ9-THC plus THCA, ongeacht de conversiefactor.

Aangezien de decarboxyleringsreactie de omzetting veroorzaakt van THCA in THC door het verlies van een koolstofdioxidemolecuul (CO2), kan de conversiefactor op de volgende manier worden verkregen:

Wanneer THCA het CO2-molecuul verliest, verandert het in THC, wat een kleiner molecuul is en dus minder weegt dan THCA (THCA weegt 358 gram per mol, terwijl THC 314 gram per mol weegt). Vanwege dit gewichtsverlies, krijgen we 358/314 = 0,877 THC-moleculen per THCA-molecuul, dus de correcte manier om het percentage THC Totaal in HPLC te berekenen is:

% van THC Totaal =% THC + (% THCA x 0,877)

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de berekening van het percentage CBD Totaal en CBG Totaal. De formule voor deze gevallen is:

% CBD Totaal =% CBD + (% CBDA x 0,877)
% van CBG Totaal =% van CBG + (% van CBGA x 0,878)

Bij de analyse van monsters met gaschromatografie (GC) is het niet nodig om deze vergelijking toe te passen, omdat ze tijdens de analyse worden blootgesteld aan zeer hoge temperaturen. In dit geval wordt aangenomen dat de decarboxileringsreactie volledig plaatsvindt in de injector.

Volgens de officiële methode van "Verordening (EG) nummer 1177/2000 van 31 mei 2000" is de temperatuur van de injector 300° C en de geïnjecteerde hoeveelheid erg klein. Daarom is het duidelijk dat in dit geval de decarboxileringsreactie volledig plaatsvindt.

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle soorten cannabis een perfecte decarboxilering ondergaan. Dit kan gebeuren omdat het niet mogelijk was om alle zuren om te zetten in een neutrale vorm, omdat er andere producten zijn ontstaan door bederf, of zelfs vanwege de gedeeltelijke verdamping van de cannabinoïden. Daarom kan de hoeveelheid neutrale cannabinoïden die wordt verkregen met decarboxilering iets lager zijn dan de verkregen THC Totaal-, CBD Totaal- of CBG Totaal- waarden, omdat deze waarden de maximale hoeveelheid weergeven die alleen wordt verkregen bij 100% decarboxilering.

Gezien het bovenstaande kunnen we concluderen dat de HPLC-analyse, zonder het uitvoeren van een voorafgaande decarboxilering van de monsters, de meest nauwkeurige techniek is om het gehalte cannabinoïden in cannabis te meten, omdat de resultaatwaarden de daadwerkelijke waarden van het monster zullen weergeven.

Terug naar: Cannabinoïden-test