Samenstelling van in Europa verkochte e-vloeistoffen met CBD: kwantificatie van CBD en vitamine E-acetaat

Op 25 februari 2020 heeft het Center for Disease Control Prevention (CDC), samen met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), nationale en lokale gezondheidsdiensten en andere klinische partners en instellingen voor volksgezondheid de nieuwste update uitgebracht over de epidemie van longbeschadigingen veroorzaakt door e-sigaretten of vapen (EVALI). Van de 2807 ziekenhuisopnames hadden 68 gevallen een dodelijke afloop. De dodelijke longschade werd toegeschreven aan vitamine E-acetaat, dat zowel in vape-producten als in de longvloeistoffen van de getroffen proefpersonen werd aangetroffen [1].

In november 2019 werd er in België een overlijdensgeval gemeld dat in verband werd gebracht met het gebruik van e-sigaretten die cannabidiol (CBD) bevatten [2].

DOELSTELLING

Het doel van het onderzoek is om de aanwezigheid van vitamine E en/of vitamine E-acetaat en andere mogelijk schadelijke stoffen vast te stellen in commerciële monsters van met CBD verrijkte e-vloeistoffen (of liquids) die in Europa worden verkocht.

METHODOLOGIE

Identificatietests

Tussen eind 2019 en begin 2020 werden er 15 verschillende merken (1 fles per merk) met CBD-verrijkte e-vloeistoffen gekocht op verschillende verkooppunten, waaronder online, in tabakswinkels en bij andere fysieke winkels.

Elk van deze flessen werd geanalyseerd met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) in SCAN-modus, waardoor we informatie konden verkrijgen over de complete samenstelling van de monsters. De stoffen die afzonderlijk door de chromatograaf werden gedetecteerd, werden vergeleken met een database (de NIST-bibliotheek) zodat ze met een zekere graad van betrouwbaarheid konden worden geïdentificeerd. De identificatieanalyse werd uitgevoerd met twee verschillende chromatografische methoden en in verschillende laboratoria, waardoor we een grotere verscheidenheid van aanwezige stoffen konden detecteren. Tevens werd een van de gebruikte methoden uitgevoerd met behulp van twee verschillende injectietechnieken: directe injectie en Headspace.

Hoewel de hierboven beschreven tests het mogelijk maken om een groot aantal stoffen in de monsters te identificeren, werd er nog een aanvullende specifieke identificatietest voor vitamine E en vitamine E-acetaat uitgevoerd door GC-MS. Deze test werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Europese Farmacopee (04/2005: 0439) voor de identificatie van deze twee stoffen.

Kwantificatietests

Nadat de identificatieresultaten waren verkregen, werd de CBD gekwantificeerd met gebruik van vloeistofchromatografie met diode-array-detector (HPLC-DAD) en het vitamine E-acetaat door middel van GC-MS. Bij beide methoden werden de monsters in duplo geanalyseerd.

RESULTATEN

Identificatietests

De meeste monsters (14 van de 15) bevatten propyleenglycol (PG) en glycerine (VG), die meestal de basis vormen van e-vloeistoffen. Een van de monsters bevatte geen van beide stoffen. In deze laatste werden squalaan en glyceroltricaprylaat, evenals een vorm van vitamine E, geïdentificeerd. In specifieke tests voor de identificatie van vitamine E en vitamine E-acetaat testte hetzelfde monster positief op de aanwezigheid van vitamine E-acetaat.

Naast deze verbindingen bevatten de meeste monsters (12 van de 15) terpenen, die van nature ook voorkomen in cannabisplanten. De meest voorkomende aangetroffen terpenen waren bèta-caryofylleen, in 10 van de 15 monsters, limoneen in 8 monsters en bèta-myrceen en farneseen in 7 monsters.

Andere fytocannabinoïden dan CBD werden ook geïdentificeerd: d9-THC werd in alle monsters geïdentificeerd en 12 monsters bevatten ook CBDV.

De aanwezigheid van benzylalcohol, dat hoesten, duizeligheid en hoofdpijn kan veroorzaken, werd met beide methoden in één monster aangetroffen [3].

Kwantificatietests

14 van de 15 monsters bevatten lagere CBD-waarden in de analyse dan werd vermeld op het etiket. Slechts 4 monsters vertoonden waarden die minder dan 10% lager waren dan wat werd aangegeven (-6%, -3,4%, -2,5% en -8%). Het CBD-gehalte bleek gemiddeld 27% lager te zijn dan de concentraties vermeld op de etiketten, met uitersten die varieerden van + 6,67% tot -78,33% CBD. Slechts 1 monster had hogere waarden dan aangegeven (6,67%). De variatiecoëfficiënt (CV%) van de duplicaatanalyse was erg hoog voor sommige monsters (tot 40,03%), wat wijst op een gebrek aan homogeniteit van het product.


Figuur 1. CBD-concentratie in de geanalyseerde monsters versus de informatie op het etiket

Het monster dat positief werd getest voor vitamine E-acetaat leverde een kwantificeringstestresultaat op van 244,48 mg vitamine E-acetaat per gram van het monster.

CONCLUSIES:

De aanwezigheid van vitamine E-acetaat is bevestigd in een van de 15 producten die in dit onderzoek zijn geanalyseerd.

Er zijn geen gegevens bekend over welke hoeveelheid van deze verbinding schadelijk kan zijn bij inademing via e-vloeistoffen. Echter, eerdere literatuur over het gebruik van deze elektronische sigaretten en de aanwezigheid van vitamine E-acetaat bij mensen met ernstige longproblemen raadt het gebruik ervan af.

De aanwezigheid van andere verbindingen, zoals benzylalcohol, die op de korte en lange termijn longproblemen kunnen veroorzaken, benadrukt de noodzaak voor meer controle op de samenstelling van deze producten, hetzij door het gebruik ervan te beperken, hetzij door juiste informatie op het etiket te verstrekken.

De aanwezigheid van d-9 THC in alle monsters betekent dat, afhankelijk van de geconsumeerde hoeveelheid, een drugstest een positieve uitslag kan geven voor deze stof.

Het CBD-gehalte in sommige monsters verschilt enorm van de hoeveelheid die op het etiket wordt vermeld en wat er is gekwantificeerd. Ook is er een gebrek aan homogeniteit, wat aantoont dat er een gebrek is aan controle en goede praktijken bij het produceren van het product.

Er is ook een neiging om terpenen uit de cannabisplant toe te voegen aan de e-vloeistoffen, misschien in een poging om de e-vloeistof meer naar de plant te laten smaken.

Download volledige studie (pdf)

BRONNEN

[1] https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

[2] https://hemptoday.net/vape-rules-europe/

[3] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/244

Dit onderzoek is uitgevoerd en gefinancierd door stichting CANNA in samenwerking met Phytoplant Research ST. en Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

  • Het gebruik van onze inhoud voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
  • Geen enkele vorm van wijziging, aanpassing of vertaling van onze inhoud is toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
  • Het downloaden en gebruik van onze inhoud is uitsluitend toegestaan voor educatieve doeleinden en moet altijd voorzien zijn van de juiste bronvermelding.
  • De publicatie van onze inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.
  • Fundación CANNA is niet verantwoordelijk voor de mening van haar medewerkers en schrijvers.