Uitleg van de uitslag van een cannabinoïde analyse

Cannabinoïden die door een plant worden geproduceerd, komen in zure vorm voor. Door de toepassing van warmte worden voornamelijk de zure cannabinoïden omgezet in neutrale cannabinoïden. Dit proces wordt decarboxylering genoemd.​ (zie ook (https://en.wikipedia.org/wiki/Decarboxylation). De HPLC-analyse maakt het mogelijk om de belangrijkste cannabinoïden, zowel de zure als de neutrale cannabinoïden, in een monster te identificeren.

De resultaten die in het "Cannabinoïden profiel" worden weergegeven, komen overeen met de werkelijke concentratie cannabinoïden die aanwezig zijn in het monster. Deze resultaten worden gegeven in % w/w. Als een monsteranalyse bijvoorbeeld 10% CBD aangeeft, betekent dit dat het 10 gram CBD bevat (dwz 10 gram CBD betekent dat er 90 gram andere stoffen aanwezig zijn) in 100 gram product. Als een monster 5% CBD bevat, betekent dit dat er 5 gram CBD in 100 gram product zit.

Als de klant wil weten hoeveel cannabinoïden er in een bepaald hoeveelheid van het monster zitten, moet de klant eerst de dichtheid van het product bepalen. Dit wordt gedaan door het volume van het product (bijvoorbeeld 100 ml) zo nauwkeurig mogelijk te meten en dat volume te wegen.

Als een monsteranalyse bijvoorbeeld 10% CBD aangeeft en 100 ml van het product 95 gram weegt, wordt de volgende berekening uitgevoerd:

De hoeveelheid CBD in 100 ml = 95 gram (dat is wat 100 ml van het product weegt) x 10 (dat is het percentage CBD dat de analyse liet zien)/100.

In dit voorbeeld zou 100 ml product 9,5 gram CBD bevatten, wat overeenkomt met 0,095 gram per milliliter van het product.

Omdat we met een zeer kleine hoeveelheid van het monster werken, kunnen we niet de dichtheid van een product bepalen. Alleen de klant kan dat doen.

De resultaten die worden weergegeven in het "post-decarboxyleringsprofiel van cannabinoïden" is de theoretische concentratie van cannabinoïden die het product bevat indien er voldoende warmte zou zijn toegepast om 100% van de cannabinoïdezuren om te zetten in neutrale cannabinoïden.

Deze waarden zijn de maximumwaarden die kunnen worden bereikt wanneer warmte wordt toegepast op een product om zure cannabinoïden om te zetten in neutrale cannabinoïden. Decarboxylering is nooit perfect (er kunnen afgeleide stoffen ontstaan of er wordt geen 100% decarboxylering bereikt).

Om de theoretische concentratie te berekenen, wordt er ook rekening gehouden met het gewichtsverlies van CO2 in de overgang van zure naar neutrale moleculen. Omdat er CO2 verloren gaat, weegt het molecuul minder.

Om het gewicht in % van de gedecarboxyleerde zure cannabinoïden te bepalen (dat wil zeggen, het verlies van CO2 en de overgang naar de neutrale vorm), vermenigvuldigen we dit percentage met een conversiefactor van 0,877 voor THCA en CBDA, en 0,878 voor de CBGA.

Teru naar: Cannabinoïden-test