Microbiologische test

Schimmels en bacteriën kunnen overal aanwezig zijn. Sommige van deze micro-organismen zijn schadelijk voor de mens. Net als elk ander product kan cannabis micro-organismen bevatten die zijn verkregen of ontstaan tijdens het kweken, drogen, verwerken en conserveren.

Microbiological Test

Met de microbiologische test is het mogelijk om de totale hoeveelheid micro-organismen in een monster te bepalen, wat ons een indruk geeft van de kwaliteit. Het is ook mogelijk om micro-organismen te identificeren die ernstige schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid, zoals E. coli.

Parameters van microbiologische kwaliteit

Een groot aantal micro-organismen in een monster duidt erop dat de richtlijnen voor hygiëne tijdens de kweek, de verwerking en de opslag niet correct zijn toegepast.

Aanbevolen soorten monsters: elk monster (plantdeel of extract) waarvan de microbiologische kwaliteit bepaald moet worden.

Meetbare parameters:

  • Totaal aerobe micro-organismen
  • Totaal schimmels en gisten
  • Enterobacteriën

Micro-organismen die de sanitaire kwaliteit bepalen

De test wijst uit of het monster micro-organismen bevat die bij consumptie de gezondheid ernstig kunnen schaden.

Meetbare parameters: aan- of afwezigheid van indicatororganismen. Neem contact met ons op voor een volledige lijst van de indicatororganismen die we kunnen identificeren.

LET OP: Deze test is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en het beperken van risico's. Als u een officiële test nodig heeft om een voedingsproduct te verkopen, neem dan contact op met het relevante ministerie of de bevoegde autoriteit in uw land om te vragen waar u een officiële test van uw product kunt laten maken.