Test op zware metalen

Het is aangetoond dat cannabis een sterk vermogen heeft om zware metalen in de weefsels te verzamelen. Er is zelfs onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de cannabisteelt te gebruiken voor de sanering van grond die vervuild is met zware metalen.

Análisis de Terpenoides

Het telen van cannabis in grond die vervuild is met zware metalen of het gebruik van meststoffen van lage kwaliteit in de cannabisteelt kan leiden tot een eindproduct met hoge gehaltes zware metalen.

De American Herbal Pharmacopoeia heeft de volgende limieten bepaald voor zware metalen:

Vervuilende stofToelaatbare dagelijkse inname in microgrammen
Arseen 10
Cadmium 4.1
Lood 6
Kwik 2.0

Fundación CANNA biedt de mogelijkheid om een analyse uit te voeren van de residuen van zware metalen in plantaardige bestanddelen extracten en oliën van producten die zijn afgeleid van industriële hennep.

De analyse gebruikt ICP-MS (inductief gekoppelde plasmamassaspectrometer) om arseen, lood en cadmium te meten en AA (atomaire absorptiespectrometrie) om kwik te meten. We kunnen tot 0,05 mg/kg arseen, 0,01 mg/kg cadmium en lood en 0,1 mg/kg kwik waarnemen en kwantificeren.

LET OP: Deze analyse is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en het beperken van risico's. Als u een officiële test nodig heeft om een voedingsproduct te verkopen, neem dan contact op met het relevante ministerie of de bevoegde autoriteit in uw land om te vragen waar u een officiële analyse van uw product kunt laten uitvoeren.